SURF ENTERTAINMENT

“เก้ง-จิระ มะลิกุล” ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตคุณหมอนักวิจัย ผ่านหนังสั้นเรื่อง “นับหนึ่งถึงชั้น 11” ในวาระครบรอบ 11ปี จีทีเอช

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *