SURF UPDATE

“วอร์นเนอร์ มิวสิค” จัดงานแถลงข่าว “สิงห์ คอร์เปอเรชั่น แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน คอนเสิร์ต “รักเดียว… เสมอ” จากศิลปินฉายาเจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิต “ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์”

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *