SURF MUSIC

“ลาก่อนพิน็อคคิโอ” บอย – ตรัย ภูมิรัตน เพลงที่เล่าถึง สภาวะของคนที่เก็บความลับไว้ในใจนานๆ ไม่กล้าพูด

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *