ต่อให้รักสุดหัวใจเท่าไร เธอก็คงไม่รู้สึก เพลง “ไม่รู้สึก” จากต้น ธนษิต

จะเป็นเช่นไร ถ้าความรักระหว่างคน 2 คน กล…