ย้อนอดีตวันวาน เล่าขานเมืองระยอง ในงาน ภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้ง 10

กินเพลิน เดินเที่ยว ย้อนอดีตวันวานไปกับง…