“มาริว–เบนซ์” ชวน “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ..

ทุกวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวัน…